É evidente que o fenómeno do envellecimento da poboación e un feito de gran trascendencia social e cunha importante repercusión na organización dos centros sociosanitarios.

Como consecuencia do importante papel que xoga a nutrición nos procesos de envellecimento e a súa potencial contribución a unha mellor calidade de vida na vellez, debemos asegurar que os nosos maiores gocen stdstory.com dunha correcta alimentación e que ademáis a valoren e disfruten con ela.

Tendo en conta a estreita relación entre a alimentación e a saude, é imprescindibel comer correctamente, coñecendo os ingredientes, nutrientes e grupos de alimentos que deben estar presentes na alimentación diaria para asegurar un óptimo estado de saúde.

Airas Cátering traballa por incorporar o conceito de amoxicillin Benestar aos produtos que deseña e elobora. É preciso que os nosos maiores, ademáis de se alimentar, disfrutan coa comida.

 

 

No envellecimento, existen razóns biolóxicas que incrementan a vulnerabilidade desta poboación. Hainas tamén de carácter social, boa parte delas moi vinculadas ao campo da discriminación en calqueira das súas formas.